Locație

218 of, 50 Capriana str. Chisinau, Republic of Moldova MD2005
Contacte
218 of, 50 Capriana str. Chisinau, Republic of Moldova MD2005
  ProInedit

  Contacte

  Locație:
  218 of, 50 Capriana str. Chisinau, Republic of Moldova MD2005
  eMail:
  info@proinedit.com
  Telefon:
  +373 79357709

  Certificate

  young asian female small business owner entrepreneur start up ha

  Moldova se aliniază la standardele UE privind controlul calității fructelor și legumelor proaspete. Legea cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fucte și legume proaspete ajustează domeniul la standardele europene, sporește calitatea produselor, protejează drepturile consumatorilor și crește volumul exporturilor.

  Certificatele eliberate de instituțiile de stat din RM sunt de mai multe tipuri, precum:

   

  Certificate de proveniență.

  Certificatele de proveniență sunt actele confirmative care dovedesc proveniența mărfii. În caz că țara exportatoare are semnate careva acorduri cu țara importatoare ce prevad preferențialitatea mărfii în procesul de devamare, certificatul de proveniență este actul care asigură această preferențialitate. În baza acordurilor internaționale semnate de Republica Moldova, Institutul Vamal oferă trei tipuri de certificate de proveniență.

  1. Certificatul de forma CT-1. Acest act oferă posibilitatea de a trece toate procedurile vamale fără taxe în blocul economic a comunității Statelor Independente(CSI). În urma conflictelor politico-economice a Republicii Moldova cu Federația Rusă, au ramas scutite de taxa vamală doar o parte din produsele moldovenești și anume: 0806, 0810, 0811. În restul statelor din CSI, formularul CT-1 asigură 100% preferențialitatea mărfii.

  Exemplu de  formular CT-1 poate fi vizualizat aici ->

  Pentru eliberarea certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1, conform Regulilor de determinare a țării de origine a mărfurilor  (aprobate prin Decizia Consiliului Sefilor de Guvern din Comunitatea Statelor Independente (CSI) din 20 noiembrie 2009), marfa trebuie să fie obținută în Republica Moldova:

  a) integral;

  b) cu utilizarea altor produse decât cele prevăzute la lit.(a), cu condiția că respectiva marfă să sufere prelucrări sau transformari suficiente.

  c) cu utilizarea materialelor originare din statele membre ale CSI, cu condiția că respectiva marfă să sufere prelucrări sau transformări care nu se limitează la prelucrările sau transformările insuficiente.

  Fiecare articol dintr-un lot de marfă expediat, trebuie să îndeplinească toate condițiile separat și de sine statator.

  1. Certificatul EUR.1. La fel ca și certificatul CT-1, certificatul EUR.1 asigură trecere tuturor procedurile vamale cu scutire de taxe, doar că el este valabil pentru Uniunea Europeană.

  Model ce certificat EUR.1 poate fi vizualizat aici ->

  Pentru eliberarea certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1, conform prevederilor protocoalelor privind definiția de “produse originare” la acordurile de comerț liber ratificate de Republica Moldova, care prevăd ca dovadă de origine acest tip de certificat, marfa trebuie sa fie obținută în una din următoarele condiții:

  a) obținută integral în Republica Moldova;

  b) la producere au fost utilizate alte mărfuri decât cele prevazute la lit.(a), cu condiția ca aceste mărfuri să sufere prelucrări sau transformări suficiente;

  c) cu utilizarea materialelor originare din statul parte la acordurile de comerț liber menționate la pct.8, cu condiția ca respectiva marfă să sufere prelucrări sau transformări, conform condițiilor acordului respectiv.


  Certificatul Forma A. Este un act confirmativ al provenienței, dar nu asigură scutirea de taxele vamale.

  Țările unde se poate livra marfa cu acest certificat: Australia, Uniunea Europeană, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Turcia, Slovenia, SUA.

  Model ce certificat Forma A poate fi vizualizat aici->

  Pentru eliberarea certificatului de origine a mărfurilor Forma A, conform exigențelor actelor normative aplicabile regimului preferențial, marfa trebuie sa fie obținută în Republica Moldova:

  a) integral;

  b) cu utilizarea altor produse decât cele prevazute la lit.(a), cu condiția ca respectiva marfă să sufere prelucrări sau transformări suficiente.

  Fiecare articol dintr-un lot de marfă expediat trebuie sa indeplinească toate condițiile separat și de sine stătător.

  Certificate de calitate și fitosanitare.

  Certificatul fitosanitar se eliberează pentru autentificarea faptului ca încărcăturile ce conțin plante, produse vegetale sau alte articole reglementate, respectă cerințele fitosanitare specificate pentru import și corespund declarației de certificare.

  Toate exporturile de produse alimentare sunt însoțite de certificatele fitosanitare, certificate ce confirmă concordanța mărfii pentru consum. Certificatul fitosanitar poate fi însoțit la cererea cumpărătorului de o serie de alte certificate precum: certificat de conformitate, certificat de inofensivitate, certificat de calitate etc. În continuare sunt expuse câteva exemple de certificate.

  Lasă un comentariu

  Categorii