Location

218 of, 50 Capriana str. Chisinau, Republic of Moldova MD2005
Contacte
218 of, 50 Capriana str. Chisinau, Republic of Moldova MD2005
  ProInedit

  Contacte

  Location:
  218 of, 50 Capriana str. Chisinau, Republic of Moldova MD2005
  eMail:
  info@proinedit.com
  Phone:
  +373 79357709

  Cadrul Fiscal Și Vamal

  Administrator business man financial inspector and secretary mak

  Importul de produse agricole din Republica Moldova este scutit de taxe vamale.

  Cadrul fiscal și vamal este similar celui al Uniunii Europene. Serviciul Vamal eliberează certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1, care confirmă originea mărfurilor exportate:
  – în statele Uniunii Europene în cadrul Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte;
  – în statele membre la regimul de comerț liber instituit în baza Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA);
  – în Republica Turcia, în baza Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia.

  Datorită relațiilor de parteneriat cu Comunitatea Statelor Independente și Uniunea Europeană , mărfurile din Republica Moldova  sunt scutite de taxele vamale.

  Importatorii din Uniunea Europeană, trebuie să cunoască că Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, din 27.06.2014 ( http://www.mfa.gov.md/img/docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf), prevede scutirea mărfurilor moldovenești de taxele vamale. Astfel , biroul vamal Moldova, are împuterniciri de a elibera certificate EUR.1, pentru comerțul de liber schimb pe teritoriul Uniunii Europene. Prin urmare, orice marfă cu proveniență din Republica Moldova, urmează același cadru fiscal ca și produsele europene.

  La 21 decembrie 1991 s-a adoptat Protocolul de la Alma-Ata, prin care se făceau publice scopurile şi principiile CIS ( https://mei.gov.md/ro/content/acord-privind-zona-de-comert-liber-din-cadrul-csi ).  Pe aspect economic, pe lângă toate prevederile de parteneriat, s-a adoptat decizia de scutire a produselor de taxe vamale, pentru a facilitata comerțul de liber schimb între țări. Însă din 2014, în urma unor conflicte politice între Federația Rusa și Puterile politice din Chișinău, unele produse au fost lipsite de preferențialitate și li s-a atribuit taxa vamala de import. Aceste produse sunt produsele din grupele vama 0808-0809, însă ele sunt taxate doar de Rusia, restul statelor CSI au păstrat comerțul de liber schimb pentru toate grupele de produse.

  Leave a Comment